01

Carisma Sloep & Tenders

Carisma Modellene

Bilder: Det tas forbehold om at designendringer på kalesje / puter kan forekomme.
Ekstra utstyr

02

Stor valgfrihet

Carisma båtene gir stor valgfrihet i forhold til fargekombinasjoner.
Dette gjelder skrog / interiør / kalesje og puter. Her er et utvalg av valgbare putefarger:

Vi forsikrer båten din hos Pantaenius
Europas ledende spesialist på båtforsikring